In het eerste contactmoment gebeurt het stemonderzoek. Het onderzoek kan uitgebreider of verkort zijn afhankelijk van de problematiek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de klacht beproken. Dit gebeurt aan de hand van enkele vragenlijsten. Het is belangrijk om een zicht te krijgen op de aard van de klacht, eventuele bijkomende (secundaire) symptomen en medische voorgeschiedenis. Ook de thuis- en werksituatie komt aanbod, om een zicht te krijgen op de vereisten en de stembelasting van het stemgebruik.

Stemonderzoek

Via gestandaardiseerde vragenlijsten wordt de impact van het stemprobleem op de levenskwaliteit ingeschat en gaan we na welke zaken er een invloed hebben op de stem.

We maken vervolgens een analyse van de spreek- en zangtechniek aan de hand van subjectieve beoordelingsschalen en objectieve metingen. Hierbij zul je bv. iets spontaan moeten vertellen, een tekst voorlezen, enkele klinkers rekken, hoge en lage tonen produceren, stille en luide tonen produceren…

Naast bevragen en meten, onderzoeken we de spieren, in het stemgebied, om na te gaan waar spanning aanwezig is.

Tenslotte bespreken we de resultaten. Vanuit het onderzoek wordt een behandelingsplan opgesteld, eventueel aangevuld met een aanvangsbilan. Dit bilan dient voor een eventuele tegemoetkoming door de verzekeringsinstelling. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt een aanvraagprocedure tot tegemoetkoming in de logopedische kosten gestart.

Aanvraagprocedure tot tegemoetkoming verzekeringsinstelling

  1. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet je langsgaan bij de NKO-arts. Sommige NKO-artsen zijn gespecialiseerd  in stemstoornissen, dat is interessant om even na te gaan. De NKO-arts voert het laryngoscopisch en stroboscopisch onderzoek uit. De stemplooien worden hierbij in beeld gebracht met een camera. Dit gebeurt ofwel via neus ofwel via de mond. De NKO-arts zal de stemplooien onderzoek op letsels en het trillings- en sluitingspatroon bestuderen. De NKO-arts maakt hiervan een NKO-verslag op en zal, indien nodig, een voorschrift geven voor het logopedisch bilan. .
  2. Ik verwerk het intakegesprek, de vragenlijsten en het stemonderzoek in een logopedisch bilan. Hierbij is het belangrijk dat het dossier aan de RIZIV-voorwaarden voldoet. Ik bezorg het bilan aan de NKO-arts.
  3. Zelf ontvang je ook een aanvraagformulier voor tegemoetkoming in de kosten, waarbij je toestemming geeft voor het starten van de aanvraagprocedure.
  4. De NKO-arts bepaalt op basis van het logopedisch bilan of er gestart kan worden met de therapie en maakt al dan niet een voorschrift voor logopedische therapie op.
  5. Het volledige dossier wordt overgemaakt aan de verzekeringsinstelling. De adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling zal beslissen of je al dan niet recht hebt op terugbetaling.
  6. Zodra het ziekenfonds jouw dossier heeft verwerkt, zullen zowel jijzelf als ik de informatie betreffende de goedkeuring van het dossier per post ontvangen. Dit kan enkele weken duren. Indien er een weigering tot tegemoetkoming in de verplichte verzekering is, kan er een gedeeltelijke tegemoetkoming gegeven worden. Dit is voor elk ziekenfonds anders. Je kan best op voorhand even informeren.